26 května, 2024

Usnesení z členské schůze

Usnesení z členské schůze konané dne 4. dubna 2024

Členská schůze schvaluje

 • zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
 • účetní uzávěrku za rok 2023
 • rozpočet na rok 2024
 • zprávu hospodáře MO
 • v rámci digitalizace členské základny MO ČRS Valašské Meziříčí v systému RIS zrušit poskytování bezplatných povolenek členům starších 80ti let a navrhuje spoluúčast člena 50% na ceně povolenky

Členská schůze bere na vědomí

 • zprávu dozorčí komise
 • zprávu o činnosti rybářské stráže
 • zprávu o činnosti rybářského kroužku pro děti a rybářského kurzu pro dospělé

Členská schůze volí delegáta na územní konferenci

 • Kostelný J.
 • náhradníci – Dorotík T. a Figala B.

Členská schůze ukládá výboru MO

 • Dále pokračovat v jednáních v rámci prací na odkalovací nádrži Juřinka pro následné využití jako vodní plochu
 • Zajistit a zhotovit lovné místa pro členy s průkazkou ZTP a ZTPP, a to:
  • jedno místo na Tůních pod Juřinkou
  • jedno místo na rybníku v Podlesí
 • Delegátovi na Územní konferenci v Ostravě vystoupit proti hájení řeky Bečvy 7 v režimu „Chyť a pusť“.