Usnesení z členské schůze ČRS z.s. - MO Valašské Meziříčí konané 16.7.2020 v Poličné

 
Členská schůze schvaluje:
1. Zprávu o finančním hospodaření za rok 2019
2. Finanční rozpočet na rok 2020
3. Zprávu hospodáře MO
4. Zprávu dozorčí komise
5. Navýšení lovné míry štiky na 60 cm a candáta na 50 cm
6. Manipulační poplatek pro členy organizace, kteří nevrátí povolenku k lovu
ve stanovené době nebo nevyplní oddíl II ve výši 200,- Kč
 
Členská schůze neschvaluje:
1. Návrh na zvýšení míry nástražní rybky na 15 cm.

Členská schůze doporučuje:
1. u nástražní rybky do 15 cm používat jednoháček.
 
Členská schůze bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti rybářské stráže
2. Zprávu o činnosti mladých rybářů
3. Zprávu o činnosti místní skupiny Zašová
 
Členská schůze volí:
1. delegáta na územní konferenci: Kostelný Jan, náhradníci Dorotík Tomáš,
Kasal Libor
 
Členská schůze ukladá:
1. Dále pokračovat v jednáních v rámci prací na odkalovací nádrži Juřinka
pro následné využití jako vodní plochu k chovu nebo lovu ryb.
2. Na svazové konferenci hlasovat pro navýšení lovné míry štiky na 60 cm a
lovné míry candáta na 50 cm.
3. Na svazové konferenci hlasovat proti návrhu na zvětšení míry nástražní
rybky na 15 cm délky a doporučit, při lovu na nástražní rybku menší než
15 cm používat jen jednoháček
 
zapsal: 16.7.2020 Tomáš Dorotík kontrola: Libor KasalAdministrace © copyright 2010 | Rybsvaz-valmez.cz | all rights reserved