Historie města

 

Z historie města

Valašské Meziříčí

 

 

Meziříčí vzniklo na levém břehu Rožnovské Bečvy. První zmínka o něm pochází z roku 1297, městem je pak nazýváno od roku 1377. Na pravém břehu byla založena osada Krásno, roku 1491 povýšená na městečko. Přestože obě města měla po několik staletí společnou vrchnost, ke spojení došlo až v roce 1924 v nynější Valašské Meziříčí. Již od středověku zde kvetl obchod a řemesla, obyvatele však sužovaly války, morové epidemie a požáry.

Nejvýznamější historickou památkou a zároveň dominantou města je zámek Žerotínů. Stavbu započal Jan z Pernštejna roku 1538. Zámek postupně patřil šlechtickým rodům Žerotínů a Kinských, který ho prodal rakouskému státu. V letech 1855 až 1912 sloužil jako ženská trestnice, jediná na Moravě a ve Slezsku. Nyní je zámek po rozsáhlé obnově a stal se centrem  kulturního dění. V jeho prostorách se nachází divadelní sál. Mezi nejvýznamější akce patří přehlídka amatérských divadel, recitační soutěž Moravský festival poezie, Mezinárodní festival cimbálů a přehlídka různých uměleckých žánrů Valašský špalíček.

Nedaleké náměstí lemuje 46 měšťanských domů a se svými přilehlými ulicemi je jen torsem původního středověkého města, jehož území ohraničovaly již neexistující hradby. Na průčelích měšťanských domů je několik pamětních desek. Jedna z nich informuje, že na tomto místě se pozdější první československý president Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1907 dozvěděl o svém zvolení poslancem Říšského sněmu ve Vídni za zdejší volební obvod.

Významnou pamětihodností je také bývalá krásenská radnice z roku 1580, kde v současné době působí městská knihovna.

Na protějším břehu Rožnovské Bečvy stojí empírový zámek Kinských. Tato původně barokní správní budova z roku 1730 získala nynější podobu v 19. století. V prostorách zámku je muzeum se stálými expozicemi o historii města, sklářské výroby, tkaní gobelínů a dřevařské školy. K zámku příléhá rozsáhlý park.

Za pozornost stojí také hvězdárna. Vedle objektu dokončeného roku 1956 se zachovala původní dřevěná hvězdárna z roku 1928, která je nejstarší ve střední Evropě a představuje významnou technicou památku. Hvězdárna se řadí k nejlépe vybaveným v České republice. Patří mezi dvanáct světových observatoří, provádějících pozorování Slunce.

Nelze opomenout ani Moravskou gobelínovou manufakturu, která je jedinou svého druhu na Moravě a ve Slezsku. Vznikla roku 1898 v nedaleké obci Zašová a o deset let později byla převedena do Valašského Meziříčí.

Město proslulo řemeslnou výrobou. Své cechy zde měli soukeníci, obuvníci, kováři, zámečníci, bednáři, pekaři a řezníci. Zatímco v Krásně začaly v druhé polovině 19. století vznikat sklárny a továrny na výrobu hospodářských strojů, keramiky, klobouků a zpracování kůží, v Meziříčí byly zřizovány školy. Roku 1871 zde vzniklo třetí české gymnazium na Moravě, o tři roky později pak odborná škola pro zpracování dřeva, později Dívčí akademie, která se stala prvním reformním gymnaziem v Rakousko-Uhersku. V letech 1909 až 1910 byla postavena škola pro sluchově postižené děti.

Pro hospodářský, kulturní a společenský život města a celého valašského regionu měla značný význam tiskárna. Na území města jich dnes působí několik. Vzpomeňme například tiskárny COLORA, jejichž fotografka Jitka Krutílková nám poskytla fotografii zámku Žerotínů, umístěnou v záhlaví stránky.

_____________________________________________________________________________

Zdroj: ZLÍNSKÝ KRAJ města a obce zlínského kraje

 
Administrace © copyright 2010 | Rybsvaz-valmez.cz | all rights reserved