Bečva 7 A

 
   
Revír číslo 471 016          9,45 ha  
   
Revír tvoří nádrže:  
Podlesí I 

2,7 ha

 
Podlesí II 

0,25 ha 

 
Rybník Branky 

1,5 ha 

 
tůně Pod Juřínkou 

5,0 ha 

 
Nádrž Podlesí II je chovná - lov ryb zakázán   

S platností od 1. ledna 2012 je tento revír vyhlášen "revírem s omezenou docházkou".

O vhlášení tohoto revíru "revírem s omezenou docházkou" rozhodla naše místní organizace, jako držitel Dekretu. O uvedení této změny v soupisu revírů byl požádán výbor ÚS v Ostravě, který to projednal na hospodářském odboru dne 6.6.2011. Hospodářský odbor souhlasil s uvedením změny, což je zapsáno v zápisu č. 2/2011.

Jelikož ve vydaném Dodatku pro rok 2012 nebyla tato skutečnost uvedna, upozorňujeme všechny rybáře, že i přesto naše rozhodnutí platí a revír se stává "revírem s omezenou docházkou".

 

 

rybník Podlesí, budova MO

tůně Pod Juřínkou tůně Pod Juřínkou tůně Pod Juřínkou tůně Pod Juřínkou tůně Pod Juřínkou

 

 
Administrace © copyright 2010 | Rybsvaz-valmez.cz | all rights reserved